Thamshavnbanens Venner

...med en bred interesse for et smalt spor!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Nyheter

Styret

Skriv ut

På årsmøtet 12.mars 2016 ble følgende styre valgt:

Leder:               Inge Helgeton

Nestleder:         Finn Hegle

Sekretær:          Aud Inger Kalseth

Kasserer:           Gerd Melvold

Styremedem:     Harald Sverre Nilssen

Styremedlem:    Egil Steen

Styremedlem:    Jann Eirik Evensen

Revisor:             Ivar Gjervan

Sist oppdatert søndag 19. juni 2016 16:23
 

Årsmøte i foreningen 2016

Skriv ut

Det er snart tid for årsmøte i foreningen og i disse dager sendes innkalling ut til medlemmene. Møtet arrangeres lørdag den 12 mars kl: 12.00. 

Vi ønsker velkommen og ser frem til sommeren og en ny sesong med togkjøring. Mvh styret.

Sist oppdatert torsdag 25. februar 2016 16:05
 

God jul og godt nytt år!

Skriv ut

Lørdag 5. desember ble det avholdt ekstraordinært årsmøte, og det møtte mange vi kjenner som entusiastiske medlemmer. Det er trist å registrere at enkelte bruker facebook som arena for å spre negative ytringer i etterkant av et møte som vi i styret styret hadde sett sånn fram til. Vi har lagt ned utrolig mye av vår fritid i dette, og hadde håpet på mer respekt enn det som ble vist oss. Tross tilstandene, ble målet med møtet nådd, og de nødvendige vedtak fattet. Forsamlingen reiste seg noe overraskende og forlot lokalet etter at det siste vedtaket var gjort, men før dette var endelig opplest. Dette er beklagelig. Dersom det er medlemmer som mener møtet ikke ble formelt avsluttet, er vi forundret over at ingen kommenterte dette i det de gikk ut døra, men heller bruker sosiale media i etterkant. Det er ingen som i ettertid har henvendt seg til oss i styret angående dette.

Referat fra møtet er selvsagt skrevet, og vil bli sendt medlemmene sammen med neste medlemsblad. Vi jobber nå videre med de korrigeringene i avtalen som ble gjort i møtet, og vil oversende avtalen til Stiftelsen Orkla Industrimuseum i nærmeste framtid slik at stiftelsen får godkjent endringene. Etter ønske fra Stiftelsen vil det bli et møte i januar, hvor vi tar sikte på at begge parter signerer.

Vi håper dette er oppklarende, og at vi alle kan løfte blikket og se framover.

Styret vil med dette ønske alle involverte en fredfull Jul og et Godt Nytt År.

Sist oppdatert tirsdag 22. desember 2015 11:47
 

Ny samarbeidsavtale snart på plass

Skriv ut

Gode nyheter! Thamshavnbanens Venner har sammen med Stiftelsen Orkla Industrimuseum drevet forhandlinger angående ny samarbeidsavtale. Så snart man får avklart de siste formaliteter er man klare til å signere avtaleverket som sikrer venneforeningens og stiftelsens rettigheter ovenfor hverandre. Den 5. desember skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte der vi håper man blir enige om å signere avtalen. Vel møtt!

 

Sist oppdatert mandag 30. november 2015 23:15
 


Side 1 av 10

Bli medlem!

Medlemsskap i Thamshavnbanens Venner koster kr 250,- pr år. Du vil motta medlemsbladet Metersporet med ca. 4 utgivelser i året.
E-postadresse:
Navn
Adresse & telefonnr:
For å forhindre spam så har vi et sikkerhetsspørsmål: Hvor mange øyne har en normal person?

FACEBOOK